O Brtnici

Město Brtnice leží na Vysočině v údolí řeky Brtnice na komunikaci Jihlava – Třebíč.Mesto brtnice hostorie Brtnice má slavnou historii a bohatou minulost. První písemné prameny o Brtnici sahají do roku 1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciánskému klášteru v Předklášteří u Tišnova. Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem významného rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Nejznámějším byl Hynek Brtnický z Valdštejna, který byl také hejtmanem moravského markhrabství. Po roce 1623 byla česká šlechta vystřídána italským rodem z Collalto et San Salvatore, který držel brtnické panství až do roku 1945. Z collaltovského období pochází atmosféra města, které si dodnes zachovalo původní rozložení.Mesto brtnice

Hlavními dominantami Brtnice jsou zámek, zámecký kostel s pavlánským klášterem, farní kostel sv. Jakuba Většího, renesanční radnice a dva mosty přes řeku Brtnici, které zdobí sochy světců od brtnického rodáka Davida Liparta. Za zmínku určitě také stojí zrekonstruovaný Dům Valdštejnů a stálá expozice rodného domu světově proslulého architekta a tvůrce moderního desingu Josefa Hofmana.

Mesto brtniceHofman

AGRA Brtnice, a.s. je v současné době největším podnikatelským subjektem v Brtnici. Vznikla přeměnou Zemědělského družstva Brtnice k 1.7.2013. Zaměstnává cca 90 zaměstnanců nejrůznějších profesí jako traktoristé, ošetřovatelé skotu a prasat, opraváři, zedníci, ale také specialisty v rostlinné a živočišné výrobě, agronomy a zootechniky, dále účetní a jiné profese. V rostlinné výrobě se pěstují hlavně obiloviny, řepka a krmné plodiny. Živočišná výroba je velmi rozsáhlá, zahrnuje chov skotu v celkovém počtu cca 2500 ks – z toho cca 1000 krav a chov prasat v celkovém počtu 3600 ks – z toho 300 prasnic. Hlavním výrobním zaměřením je výroba mléka a svou úrovní se AGRA Brtnice, a.s řadí mezi největší a nejúspěšnější chovatele skotu v ČR. AGRA Brtnice a.s. je právním nástupcem Zemědělského družstva Brtnice a je stabilizovaným, úspěšně se rozvíjejícím zemědělským podnikem.